Σχετικά με εμάς

Εγκριση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της EMP MEDIC FIRST AID, έχουν την έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Ασφαλείας και Υγείας (WSO), του Health and Safety Executive ( H.S.E.) και είναι σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την φροντίδα άλλων επειγόντων περιστατικών (ERC Guidelines 2010) της Ε.Ε. με Πιστοποιητικό ISO 9002.

Πιστοποίηση

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο για Ελλάδα & Ευρώπη και ο εκπαιδευόμενος έχει τον τίτλο του EMP Medic First Aid Provider (διασώστης Α΄ Βοηθειών).

 

 

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επιχειρήσεις & οργανισμούς που:
Επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το εργατικό τους δυναμικό σε ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο (6-24 άτομα ανά ομάδα).

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις & οργανισμούς που:
Επιθυμούν να εκπαιδεύσουν 1-5 άτομα σε ένα από τα προγραμματισμένα ανοιχτά - πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες που συχνά διοργανώνονται σε Αθήνα και Χαλκίδα.

Σε μεμονωμένους επαγγελματίες/εργαζομένους και απλούς πολίτες.

Σε χώρους που ασχολούνται με παιδιά & βρέφη: σχολεία, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, κατασκηνώσεις.

laek

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΕΑΔ- ΛΑΕΚ 0,45%