Επικοινωνήστε μαζί μας για να Εκπαιδευτείτε και να Πιστοποιηθείτε

Επικοινωνία

Email: info@empfirstaid.gr


 

 

 

Για εγγραφή σε ένα από τα σεμινάρια μας συμπληρώστε την αίτηση σε αυτό τον σύνδεσμο.